Typy ploch a reference

Nejlepší reklamní plochy od AB Centre

billboard

5,1 x 2,4 m – euroformát

Nejčetnějším a nejdostupnějším formátem, se kterým se u nás setkáte, je bezesporu billboard.


Nejlepší reklamí plochy od AB Centre Prizma

bigboard

9,6 x 3,6 m – unipole, osvětlený

Působivé a dominantní plochy umístěné na dobře viditelných strategických místech na hlavních tazích silnic a dálnic.
Nepřehlédnutelné pro svou velikost, díky osvětlení působí 24h denně.


Nejlepší reklamní plochy od AB Centre

reklamní štíty

Nepřehlédnutelné plochy na štítech domů, vhodné pro dlouhodobou reklamu.