Typy ploch a reference

Nejlepší reklamní plochy od AB Centre

billboard

5,1 x 2,4 m – euroformát

Nejčetnějším a nejdostupnějším formátem, se kterým se u nás setkáte, je bezesporu billboard.


Nejlepší reklamí plochy od AB Centre Prizma

bigboard

9,6 x 3,6 m – unipole, osvětlený

Působivé a dominantní plochy umístěné na dobře viditelných strategických místech na hlavních tazích silnic a dálnic.
Nepřehlédnutelné pro svou velikost, díky osvětlení působí 24h denně.


Nejlepší reklamní plochy od AB Centre

doublebig

9,6 x 8,2 m – osvětlený

Jedinečná reklamní plocha na exluzivních místech Olomouce s obroským zásahem.

Výjmečných 80 m2, které jsou připraveny upoutat maximální počet respondentů - Vašich potencionálních klientů.


Nejlepší reklamní plochy od AB Centre

megaboard

24 x 9 m - osvětlený

Dominantní reklamní plochy na dálnici D1 Praha - Brno.


Nejlepší reklamní plochy od AB Centre

štíty

Nepřehlédnutelné plochy na štítech domů, vhodné pro dlouhodobou reklamu.